نرخ روز خدمات تونالیته

امروز سه شنبه
۱۴۰۳-۰۳-۰۸

ساعت : ۲۰:۱۰

تعرفه قیمت طراحی سایت درج شده در زیر، قیمت های پایه خدمات می باشد. قیمت پایه شامل صفحات و امکاناتی هست که در تمام سایت های فروشگاهی، شرکتی، آموزش و ... مشترک است و بر اساس نیاز های کلی کسب و کار شماست. هر گونه امکانات و ویژگی های اختصاصی که شما نیاز داشته باشید با بررسی تیم فنی و فروش شرکت تونالیته محاسبه میگردد و بر اساس مدت زمانی که صرف پیاده سازی پروژه شما میگردد قیمت گزاری میشود.

امکانات پایه سایت فروشگاهی

امکانات پایه ای که برای سایت های فروشگاهی در نظر گرفته میشود شامل موارد زیر است:

  • پیاده سازی صفحات وب سایت شامل: صفحه اصلی، فروشگاه، صفحه دسته بندی محصولات، صفحه داخلی محصول، درباره ما، تماس با ما، قوانین فروشگاه
  • ایجاد سبد خرید، مراحل تسویه حساب و فروش محصول
  • ایجاد پروفایل کاربری برای دسترسی کاربران به سفارش ها، تراکنش ها و ویرایش حساب کاربری
  • ایجاد داشبورد مدیریت برای بارگزاری محصول، ایجاد دسته بندی های متفاوت، مدیریت سفارشات، مدیریت کاربران
امکانات پایه سایت شرکتی

امکانات پایه ای که برای سایت های شرکتی در نظر گرفته میشود شامل موارد زیر است:

  • پیاده سازی صفحات وب سایت شامل: صفحه اصلی، صفحه معرفی خدمات، مجله، درباره ما، تماس با ما
  • ایجاد داشبورد مدیریت برای تعریف خدمات، نوشته ها و وبلاگ
امکانات پایه سایت آموزشی

امکانات پایه ای که برای سایت های آموزشی در نظر گرفته میشود شامل موارد زیر است:

  • پیاده سازی صفحات وب سایت شامل: صفحه اصلی، فروشگاه دوره ها، صفحه دسته بندی دوره ها، صفحه معرفی دوره، درباره ما، تماس با ما، قوانین آموزشگاه
  • ایجاد سبد خرید، مراحل تسویه حساب و فروش دوره
  • ایجاد پروفایل کاربری برای دسترسی کاربران به سفارش ه و دوره ها، تراکنش ها و ویرایش حساب کاربری
  • ایجاد داشبورد مدیریت برای بارگزاری دوره، ایجاد دسته بندی های متفاوت، مدیریت سفارشات، مدیریت کاربران
عنوانپلتفرم / رابط کاربریمدت پیاده سازی (روز)فضای میزبانی رایگاندامنه .ir رایگانپشتیبانی رایگانهزینه
سایت شرکتی و معرفی پایهوردپرس / عمومی۱۲ روز کاری۱ گیگ سالانهX۱ ماه27 میلیون تومان
سایت شرکتی و معرفی ویژهوردپرس / اختصاصی۲۵ روز کاری۲ گیگ سالانهدارد۳ ماه56.5 میلیون تومان
سایت شرکتی و معرفی عمومیقالب سندباکس۶ روز کاریXXX13.5 میلیون تومان
سایت فروشگاهی پایهوردپرس / عمومی۲۵ روز کاری۲ گیگ سالانهX۱ ماه56.5 میلیون تومان
سایت فروشگاهی ویژهوردپرس / اختصاصی۴۵ روز کاری۵ گیگ سالانهدارد۳ ماه99.5 میلیون تومان
سایت فروشگاهی عمومیقالب سندباکس پلاس۱۰ روز کاریXXX22.5 میلیون تومان
سایت فروشگاهی اختصاصیکدیگنایتر / اختصاصی۹۰ روز کاری۵ گیگ سالانهدارد۶ ماه6۵۰ میلیون تومان
سایت چند فروشنگی پایهوردپرس / اختصاصی۶۰ روز کاری۵ گیگ سالانهدارد۳ ماه135 میلیون تومان
سایت چند فروشندگی ویژهکدیگنایتر / اختصاصی۱۲۰ روز کاری۱۰ گیگ سالانهدارد۶ ماه8۹۰ میلیون تومان
سایت آموزشی پایهوردپرس / عمومی۲۵ روز کاری۲ گیگ سالانهX۱ ماه56.۵ میلیون تومان
سایت آموزشی ویژهوردپرس / اختصاصی۴۵ روز کاری۵ گیگ سالانهدارد۳ ماه99.۵ میلیون تومان
پلتفرم آموزشی آکادمیکدیگنایتر / عمومی۲ روز کاریXX۱ ماه4.5 میلیون تومان
طراحی اختصاصی آکادمیکدیگنایتر / اختصاصی۲۰ روز کاریXXX45 میلیون تومان
پلتفرم آموزشی راکتلاراول / عمومی۱۰ روز کاریXX۱ ماه22.5 میلیون تومان
طراحی اختصاصی راکتلاراول / اختصاصی۳۰ روز کاریXXX67.5 میلیون تومان
پلتفرم صرافی تالفرکدیگنایتر / عمومی۲۰ روز کاری۵ گیگدارد۳ ماه45 میلیون تومان
طراحی اختصاصی تالفرکدیگنایتر / اختصاصی۶۰ روز کاریXXX135 میلیون تومان
سایت گردشگری پایهوردپرس / عمومی۱۲ روز کاری۱ گیگ سالانهX۱ ماه36 میلیون تومان
سایت گردشگری ویژهوردپرس / اختصاصی۲۵ روز کاری۲ گیگ سالانهدارد۳ ماه67.۵ میلیون تومان
پلتفرم رزرو MTلاراول / اختصاصی۳۰ روز کاریXXX6۵ میلیون تومان
طراحی اختصاصی MTلاراول / اختصاصی۲۰ روز کاریXXX45 میلیون تومان
صفحه اصلی HTMLHTML/CSS4 روز کاریXXX12 میلیون تومان
صفحه داخلی HTMLHTML/CSS3 روز کاریXXX6.5 میلیون تومان
صفحه اصلی WPوردپرس3 روز کاریXXX6.5 میلیون تومان
صفحه داخلی WPوردپرس2 روز کاریXXX4.5 میلیون تومان
بومی سازی اسکریپتلاراول / کدیگنایتر۳۰ روز کاریXXX65 میلیون تومان